• Giới thiệu
 • Cơ cấu tổ chức
 • Tổ Chuyên môn
 • Thông tin chi tiết:
  Nguyễn Thị Thúy Ngân
  Giáo viên Nguyễn Thị Thúy Ngân
  Giới tính Nam
  Trình độ Đại học
  Mạng xã hội
  Lĩnh vực công việc phụ trách
  Dự báo thời tiết
  Thời tiết Hà Nội